Praktijk examen

Examens worden door onze rijschool in overleg gereserveerd. In de examenprijs zit een examenservice, die bestaat eruit dat de cursist thuis opgehaald wordt, hij/zij zichzelf nog even “warm” kan rijden voor het examen en vervolgens ook weer thuis gebracht wordt.

Examen reserveren
Indien u beschikt over DigiD kunt u via Mijn CBR Rijbewijsteam J. de Blaeij machtigen om voor u het praktijkexamen aan te vragen. U doet dit door in het scherm “rijschool machtigen” de volgende CBR-code in te voeren: 5821H7. Dit geldt tevens voor het theorie-examen en de tussentijdse toets (TTT). Op deze manier blijven zowel de rijschool als u op de hoogte van alle data.

Voorwaarden CBR-examen
Denkt u eraan bij het examen een geldig paspoort of id-kaart mee te nemen! Daarnaast heeft u ook een oproepkaart ontvangen en een zelfreflectieformulier. Deze dient u ook aan de examinator te kunnen overleggen. Zonder deze vereiste documenten, kan het examen niet worden afgenomen. Vanzelfsprekend moet u ook geslaagd zijn voor het theorie examen.

U dient te verschijnen met een motorvoertuig of een samenstel van voertuigen dat geschikt is voor het examen dat u gaat afleggen. Vanzelfsprekend regelt onze autorijschool dit voor u. Als u niet of te laat verschijnt, wordt uw aanvraag als afgedaan beschouwd. Mocht u op het vastgestelde tijdstip niet kunnen verschijnen, vraag dan uw opleider naar de mogelijkheid van ruiling te bezien. Uitstel kan namelijk niet worden verleend.

Het verdient aanbeveling uw opleider te vragen het examen mee te rijden. Deze kan dan zelf waarnemen in hoeverre u het geleerde in praktijk brengt. Deze mogelijkheid bestaat alleen voor instructeurs van bij het CBR ingeschreven rijscholen, waaronder onze autorijschool natuurlijk valt. Het kan echter voorkomen dat een 2e CBR vertegenwoordiger het examen wil bijwonen. In dat geval kan, behoudens na overleg in bijzondere gevallen, uw opleider niet meerijden.


Contact

De Genestetstraat 32
4532 GB Terneuzen
0115-697904
06-29547616
info@jdeblaeij.nl